Šta je to super kod superkondenzatora?

Radionica
Beograd ,Osvetlimo svet , Fakultet za fizičku hemiju
28.11.2020.


Kako potreba čovečastva za energijom konstantno raste, današnja nauka i tehnologija okrenuta je ka razvoju  čistih, održivih i efikasnih skladišta energije i tehnologija za konverziju energiju. Elektrohemijski načini skladištenja i konverzije energije, kao što su baterije, gorivne ćelije i elektrohemijski superkondenzatori, se danas aktivno istražuju i razvijaju. Posebno su od interesa elektrohemijski superkondenzatori koji mogu da skladište relativno velike gustine energije, 10 do 100 puta više nego klasični elektrostatički kondenzatori, te otuda naziv super. Ne samo to, superkondenzatori imaju i druge prednosti, kao što su brzo punjenje, veliki broj ciklusa punjenja i pražnjenja, kao i rad u velikom opsegu temperatura. Elektrohemijski superkondenzatori našli su svoji primenu u hibridnim ili električnim automobilima, elektornici, letelicama i sl. U ovom eksperimentu demonstriraćemo jedan elektrohemijski superkondenzator koji smo mi relativno jednostavno napravili.

Saradnici

FFH TIM