Vazduhom do baterije

Radionica
Beograd ,Osvetlimo svet , Fakultet za fizičku hemiju
28.11.2020.


Da li ste se ikada zapitati kako vaš telefon ili laptop nastavljaju da rade kada ih iskučite iz struje? Naravno, ovi elektronski uređaju poseduju bateriju, ali kako zapravo baterija radi i odakle dolazi električna energija? Baterija je elektrohemijski sistem koji hemijsku energiju pretvara u električnu energiju. Danas, postoji veliki broj različitih baterija u zavisnosti koje se (elektro)hemijske reakcije u njima dešavaju. Metal-vaduh baterije su danas atraktivni izvor energije zbog svoje kompaktnosti i relativno male mase, a velike gustine energiju (u poređeju sa litijum-jonskim baterijama). U ovom eksperimentu pokazaćemo vam kako da relativno jednostavno napravite kod kuće metal-vazduh bateriju korišćenjem aluminijumske folije, i naravno vazduha.

Saradnici

FFH TIM