Zaviri u šarenilo prirode kroz oko fizičara

Niš , Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za fiziku
27.11.2020.


Zaviri u šarenilo prirode kroz oko fizičara

Krenite na putovanje kroz svemir, od planeta i kometa do zvezda, maglina, zvezdanih jata i udaljenih galaksija. Saznajte kako je nastao jedan od najpoznatijih kataloga na izgled sličnih, a tako različitih astronomskih objekata. Na kraju puta pogledajte ponovo fotografije i proverite da li ste dobro zapamtili gde ste bili. 

Prosečni životni vek ljudi u poslednjih 20 godina povećao se sa 72 godine na 80, zahvaljujući ubrzanom razvoju tehnologije i njenoj primeni u medicini. Glavni izazov za medicinske inženjere jeste razvoj novih i poboljšanje postojećih medicinskih uređaja. Elektrokardiogram (EKG) se pokazao kao najefikasniji način analiziranja rada srca i ova prezentacija daje osvrt na merenje električne aktivnosti srca, uz pomoć Arduiono računarske platforme i AD8232 senzora. Kratak opis bioloških procesa koji stoje iza električne aktivnosti srca će biti uvod za praktičnu demonstraciju snimanja EKG srca.  

Ne morate da znate razliku između mase i težine da biste znali da je fizika teška. Sa tegovima, takođe ništa nije lako. U okviru postavke saznaćete kako da vaš teg od 100 kg bude „lakši“ od suparničkog tega od 100 kg, i kako da izmerite maksimalnu silu kojom delujete na teg prilikom podizanja uz pomoć mobilnog telefona.


__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Žarko Cvetanović
Saša Gocić
Nenad Milojević
Jelena Aleksić
Dragan Đ. Radivojević
Ana Aleksić
Petra Nešić
Irina Cvetković
Jovana Stanimirović
Lazar Radenković
Milan Milošević
Dejan Aleksić