Laboratorija zvuka

Predavanje i eksperimenti
Kikinda , Dvorište i hol Narodnog muzeja u Kikindi
30.09.2022. 19.00 – 22.00


Prvog dana održaće se dve aktivnosti:                                                                                                        

1. Muzički talasi za koju će predavač da donese opremu koja spada u kategoriju eksperimentalne muzike, gde se umetnički izraz postiže kombinovanjem semplera frekvencijskih miksera i sintetičkih rezonatorskih tehničkih elemenata koji proizvode jednu celinu koju podvodimo pod terminom elektronske muzike. Promenom frekvencije rezontorskih talasa postižu se različite boje i kvalitet zvuka. Neposredna prezentacija kako različite frekvencije talasa prostorno raspoređuje čestice peska na aluminijumskim pločama proizvodeći savršeno oblikovane celine (krugove, spirale, kristalne rešetke...) Nakon predavačkog dela učesniciće imati priliku da manipulišu i sami proizvode različite oblike koji će biti snimljeni i prikazani audio zapisom.                                                                                                                                           

2. Tri boje zvuka: Rastvaranjem različitih organskih materija, struktura u vodi, sirćetu, sodi bikarboni, mleku, postizaće se širok spektar boja, gustina koja se nakon rastvaranja nanose na prirodne materijale (papir, platno, kanap) čime se stvaraju umetnička dela. Realizator će svim prisutnim teorijskiski i praktično objasniti kako hemijskim procesima mogu da i sami budu u kućnim uslovima naučnici. Učesnici će na licu mesta sami proizvoditi plastelin, tempere, glinamol, boje za vitraž, domaći slajm...                                                                                          
Drugog dana održaće se jedna aktivnost  1. Gospodin Pi  na kojoj će predavač ispričati zanimljive informacije o Ludvigovom broju ili Pi učesnici će kroz radioncu da primene stečeno znanje o broju Pi na različite načine praviće mozaik, Pi u brojevima, uz pomoć gumica, slamčica itd.

Realizatori aktivnosti: Sonja Kiš, Milan Vašalić, Sandra Ivanović Lazarov, Danijela Abazi

Saradnici

Sonja Kiš
Milan Vašalić
Danijela Abazi
Sandra Ivanović-Lazarov