Centar za stručno usavršavanje Kruševac - Naučni klub 30.09.2022.