Puzla kocke

Radionica
BIG centar Kragujevac , Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac
30.09.2022.


Formiranje  fotografije utvrđenih nepokretnih kulturnih  dobara sa PUZLA kockama

Saradnici

Snežana S. Stanković