SRBIJA I IZRAEL KROZ VREME

Prezentacija
BIG centar Kragujevac , Udruženje srpsko-izraelskog –Prijateljstva AHAVA u saradnji sa Forumom za regionalno razumevanje i saradnju FOZARRIS
30.09.2022.


 

U okviru prezenatacije oranizovaće se i dečja radionica u kojoj će deca kroz prigodne bojanke crtati i pisati na temu dve države, takođe će volonteri deliti flajere koji će sadržati kratak opis teme prezentacije.

Saradnici

Bojana Milenović
Lazar Planić