Zvuk stvara sliku

Radionica
Kikinda , Park nauke
30.09.2022. 19.20 – 21.00


Učesnici će u okviru projekta moći da učestvuju u izvedbi eksperimenata koji povezuju muziku i fiziku. Dobiće kratak opis i usmena uputstva kako da izvedu eksperiment i na šta tačno da obrate pažnju dok eksperiment traje. Učesnici koji žele moći će sviraju na čašama, proizvode talase pomoću zvučne viljuške, lako povežu nastanak i prenošenje zvučnih talasa, da fizika nije bauk i da se može povezati s muzikom pokazaće im jednostavniu ogledi. Učesnici će saznati kako se zvuk prostire kroz različite sredine, kako strujanje vazduha može da proizvodi zvuk, kako možemo da vidimo zvuk 

Realizatori aktivnosti: Ina Lepar, Olga Mandić

Saradnici

Ina Lepar
Olga Mandić