Obojimo trg

Interaktivni eksperimenti
Leskovac , Gradski trg
30.09.2022. 17,00


Grupa istraživača sa Tehnološkog fakulteta u Leskovcu pokazaće postiocima Evropske noći istraživača suštinski spoj nauke i umetnosti kroz aplikaciju različitih vrsta boja u dizajnu i izradi konačnih tekstilnih proizvoda. Proizvodnjom i hemijskim ispitivanjem novih materijala koji se mogu koristiti u bojenju tekstila, u kombinaciji sa kreativnošću i umetničkim nadahnućem koje je neophodno za dizajniranje finalnih proizvoda, istraživači sa Tehnološkog fakulteta u Leskovcu brišu granice između nauke i umetnosti na dnevnom nivou. Tokom realizacije ove manifestacije biće im zadovoljstvo da posetiocima pokažu procese izolacije prirodnih boja (pigmenata) iz biljnog materijala, detaljnu analizu najsavremenijim hromatografskim tehnikama, primenu boja u proces dizajniranja gotovih proizvoda – kako odevnih predmeta tako i drugih proizvoda. Fizičko-hemijske reakcije koje čine osnovu svih prezentovanih aktivnosti biće približene posetiocima na popularan i zanimljiv način. Prezentacija najsavremeniji hromatografskih instrumenata biće realizovana od strane vrhunskih istraživača koji rutinski obavljaju ove analize u okviru svojih istraživanja. Teorijska osnova tehnika štampanja, priprema boja i samog bojenja tekstila, u okviru aktivnosti opisanih niže, biće prezentovane uporedo sa praktičnim radom u kome će posetioci manifestacije aktivno učestvovati. Teorijska pozadina proizvodnje i pripreme tekstilnih boja, kao i njihovog vezivanja za materijal, biće prikazana posetiocima. Koliko dodira imaju nauka i umetnost učesnici će se upoznati kroz sledeće tehnike: Marbling ili ebru tehnika, Crtanje bubrećim bojama, 3D slikanje sa tečnim testom i Ekstrakcija i izolacija prirodnih boja – biljnih pigmenata.

Realizatori aktivnosti: Tim profesora i asistenata sa Tehnološkog fakulteta

Saradnici

Dragan Cvetković
Ivana Karabegović
Jovana Stepanović
Marija Kodrić