Dekodiranje materije

Naučni klub Novi Sad, - Planetarijum, Petrovaradisnska Tvrđava, Novi Sad
28.09.2023. 20h


Izložba i razgovor s umetnicom Adrienn Újházi, u saradnji sa Laboratorijom za mikologiju - ProFungi, Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Realizator aktivnosti: EU Info Point Novi Sad u saradnji sa Naučnim klubom Novi Sad